Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Presentaties onderzoekslijnen

De invloed van cognitieve remediation therapie (CRT) op rigiditeit bij patiënten met anorexia nervosa

C. Van De Kruik, U.N. Danner, A. Dingemans, J. Donker, K. Tobias, M. Van Der Geest, E.F. Van Furth, A.A. Van Elburg

PO-53

achtergrond Uit onderzoek blijkt dat patiënten met een eetstoornis kwetsbaarheden hebben in het (neuro)cognitief functioneren, met name in hun cognitieve flexibiliteit. Deze beïnvloeden de ontwikkeling en het verloop van de stoornis. Recent heeft Dr. Tchanturia van het Institute of Psychiatry in London een behandelmodule: cognitieve remediation therapie (crt) geïntroduceerd, afkomstig uit de behandeling van schizofrenie en aangepast voor patiënten met eetstoornissen.
doel De effectiviteit van crt onderzoeken bij patiënten met (langdurige) anorexia nervosa.
methoden Dit is een gezamenlijke studie van Rintveld, Centrum Eetstoornissen en Centrum Eetstoornissen Ursula. Patiënten met langdurige anorexia nervosa ( > 3 jaar) zijn willekeurig toegewezen aan een conditie met en zonder crt als additionele therapie. Voor aanvang (T0), na afloop van de crt (T1) en zes maanden later (T2) zijn neurocognitief functioneren (set shifting, central coherence), kwaliteit van leven, eetpathologie en een aantal andere persoonskenmerken gemeten. crt bestaat uit tien sessies waarin de cogni- tieve flexibiliteit (bijvoorbeeld Stroop-taak) getraind wordt. crt gaat niet over eetpathologie of lichaamsbeeld. Denkprocessen en de manier van denken staan centraal. Patiënten leren reflecteren op de denkprocessen die zij ervaren tijdens het uitvoeren van de taken en de inzichten te implementeren in hun dagelijkse leven.
resultaten De studie loopt momenteel. Eerste bevindingen in Londen toonden aan dat patiënten beter in staat waren te reflecteren op hun denkprocessen en nieuwe denkstrategieën te hanteren. Deze konden zij vervolgens implementeren in het dagelijkse leven. De cognitieve rigiditeit verminderde en patiënten raakten gemotiveerder voor vervolgbehandeling, hetgeen belangrijk is voor eetstoornispatiënten met een lange, niet-succesvolle behandelgeschiedenis.
conclusie In het huidige onderzoek wordt gekeken in hoeverre crt de kwaliteit van leven kan bevorderen en of de effecten aanhouden. Wanneer crt effectief blijkt te zijn, dan biedt het een nieuwe additionele behandeling in een situatie waar nog geen effectieve behandelingen zijn voor dit type eetstoornispatiënten.