Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Presentaties onderzoekslijnen

De invloed van emoties op beslisgedrag bij vrouwen met een eetstoornis

U.N. Danner

PO-53

achtergrond Kenmerkend voor patiënten met eetstoornissen (met name met eetbuien) is een problematische manier van omgaan met emoties. Tevens vertonen zij kwetsbaarheden in hun beslisgedrag. Deze kenmerken zijn belangrijk voor de behandeling maar zijn tegelijk ook moeilijk te veranderen. De diagnostische waarde van het niet goed kunnen reguleren van emoties en de invloed ervan op het beslisgedrag zijn minder bekend.
doel De invloed van emoties op beslisgedrag onderzoeken bij vrouwelijke patiënten met eetbuien in vergelijking met gezonde controlevrouwen.
methoden Deelnemers waren vrouwelijke patiënten met de diagnose boulimia nervosa en binge eating disorder en gezonde controlevrouwen. Deelnemers werd eerst gevraagd een aantal (controle)vragenlijsten in te vullen (onder andere over emotieregulatiestrategieën, impulsiviteit en depressie). Bij de helft van de deelnemers werden vervolgens negatieve emoties geïnduceerd door hen naar een verdrietig filmfragment te laten kijken en de andere helft bekeek een neutraal filmfragment. Voor en na de emotie-inductie werden emoties gemeten. Vervolgens werd beslisgedrag gemeten met de Iowa Gambling Task (igt) en ten slotte werd de ernst van de eetpathologie gemeten.
resultaten De eerste resultaten laten zien dat de emotie-inductie succesvol is geweest en participanten na het zien van filmfragment zich ook verdrietiger voelden. Ook wijzen de resultaten uit dat patiënten met eetbuien slechter beslisgedrag vertonen dan de controlevrouwen en dat het ervaren van emoties invloed op het beslisgedrag heeft. Er lijkt tevens een relatie te zijn tussen gevoeligheid voor straf, depressiviteit en beslisgedrag.
conclusie Patiënten met eetbuien zijn kwetsbaarder in hun beslisgedrag dan gezonde vrouwen. Slechter beslisgedrag lijkt met name plaats te vinden in reactie op het niet goed kunnen reguleren van negatieve emoties en lijkt niet alleen gerelateerd te zijn aan de eetpathologie. Dit inzicht kan belangrijk zijn bij het behandelen van patiënten met eetbuien. Ditzelfde onderzoek zal ook nog worden afgenomen bij patiënten met anorexia nervosa.

Literatuur

Davis, C., Levitan, R.D., Muglia, P., e.a. (2004). Decision-making deficits and overeating: A risk model for obesity. Obesity Research, 12, 929-935.