Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Presentaties onderzoekslijnen

Middelengebruik en psychiatrische stoornissen: what's the difference?

M. Konings, A.W.A.M. Van Der Kallen, B.A. Van Den Herik

PO-50

toelichting Gebruik van drugs komt veel voor in de spoedeisende psychiatrie en is ondergediagnosticeerd. Hierdoor worden vaak verkeerde diagnoses gesteld. Er is weinig aandacht en kennis binnen de spoedeisende psychiatrie over de verschillende soorten drugs en de mogelijke symptomen die daarbij kunnen ontstaan en verder specifiek beleid hierin. Deze kennis over middelengebruik en -misbruik dient meer geïntegreerd te worden in de psychiatrie door middel van opleiding en bijscholing. Ook bewustwording van drugs- en alcoholgebruik door middel van gestandaardiseerde vragenlijsten kan de diagnostiek bevorderen en daarmee ook de behandeling. Zelfs binnen de beperkingen van de spoedeisende ambulante crisisdienst wordt een hoog percentage dubbeldiagnosecliënten gediagnosticeerd na een eerste beoordeling. Ondanks het feit dat acuut opgenomen cliënten veelal bekend zijn met middelengerelateerde psychiatrische stoornissen is er in de klinische behandeling vaak weinig aandacht voor middelengebruik. Middelengebruik blijft hierdoor een belangrijke onderhoudende factor voor het optreden van psychiatrische stoornissen.
leerdoelen Aan het einde van de sessie wordt de deelnemer geacht zich meer bewust te zijn van de hoge prevalentie van middelengebruik in de ambulante praktijk en klinische behandeling. Ook heeft men meer zicht gekregen op de effecten van middelengebruik op de diagnostiek en verdere behandeling.