Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Presentaties onderzoekslijnen

De samenhang tussen diagnostische, neuro- en sociaalcognitieve, en maatschappelijke variabelen bij psychotische patiënten

S. De Jong

PO-49

achtergrond Psychosepatiënten in het algemeen en schizofreniepatiënten in het bijzonder kampen met ernstige stoornissen in interpersoonlijk, sociaal en maatschappelijk functioneren. Cognitieve functiestoornissen zijn, meer dan symptomatologie, gerelateerd aan voornoemd disfunctioneren. Naast de 'klassieke' neurocognitieve domeinen als aandacht en werkgeheugen nemen tekorten in sociaal-cognitieve capaciteiten hierbij een additieve dan wel mediërende plaats in.
doel Over de aard van de samenhang tussen de genoemde functiedomeinen is evenwel nog onvoldoende bekend. Dit onderzoek heeft tot doel de overeenkomsten en verschillen tussen de onderliggende domeinen te verhelderen.
methoden Honderd psychosepatiënten, onder wie ruim vijftig schizofreniepatiënten, werden onderworpen aan een uitgebreide testbatterij waarmee naast diagnostiek en symptoommeting (scan (Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry) 2.1 en Positive and Negative Syndrome Scale (panss)) ook neurocognitie (nc) (Wisconsin Card Sorting Test (wcst), Continuous Performance test (cpt), wais-subtests (Wechsler Adult Intelligence Score), Stroop), sociale cognitie (sc) (diverse emotieperceptietaken) en sociaal functioneren (sf) (Groningse Vragenlijst over Sociaal Gedrag (gvsg)) werden gemeten. De samenhang tussen symptomen, nc, sc en sf werd geanalyseerd met behulp van structural equation modelling.
resultaten Onze data geven nadere bevestiging van de hypothese dat nc en sc verschillende constructen vertegenwoordigen. De (soms reciproke) relaties tussen symptomen, nc, sc en sf zijn complex en worden nader toegelicht.
conclusie De waarde van de beschreven aanpak voor een betere afbakening dan wel validering van het schizofrenieconcept in contrast met niet-schizofrene psychosen wordt bediscussieerd.