Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Presentaties onderzoekslijnen

Validatie van de sap als meetinstrument bij het diagnosticeren van persoonlijkheidsstoornissen

J. Kloet, H. Kondakci, D. Elshoff, S. Germans, C.A.T.H. Rijnders

PO-49

achtergrond Het diagnosticeren van persoonlijkheidsstoornissen is een tijdrovend werk, waarbij veel informatie van derden vaak niet wordt meegenomen in de afwegingen.
doel Valideren van de Standardized Assessment of Personality (sap) bij gebruik als een heteroanamnestisch instrument bij het diagnosticeren van persoonlijkheidsstoornissen bij volwassen patiënten.
methoden Ruim honderd patiënten werden tijdens de aanmeldprocedure ad random geselecteerd. Bij hen werd na informed consent een Structured Clinical Interview for dsm-iv Axis ii Disorders (scid-ii) afgenomen. Een op verzoek meegenomen informant (eerstegraads familielid, partner) werd geïnterviewd met de sap, waarbij de aangemelde patiënt onderwerp van gesprek was.
resultaten De analyses op het moment van indienen van het abstract waren gebaseerd op de eerste 24 patiënten. Bij 14 van de hen werd met behulp van de scid-ii minstens één persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. Sensitiviteit en specificiteit waren respectievelijk 0,67 en 0,83. De positief voorspellende waarde was 0,80 en negatief voorspellende waarde werd vastgesteld op 0,71. Het percentage correct gekwalificeerde patiënten was 75%. Er werd geen significant verschil gevonden tussen wat patiënten en informanten rapporteren.
conclusie De sap lijkt bij afname bij informanten een bruikbaar screeningsinstrument, met name voor het uitsluiten van persoonlijkheidsstoornissen.