Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Presentaties onderzoekslijnen

Validering van screeningsinstrumenten voor persoonlijkheidsstoornissen in de diagnostische fase

S. Germans

PO-49

achtergrond Persoonlijkheidsstoornissen komen vaak voor in een psychiatrische populatie. De behandeling van psychiatrische stoornissen en ernstige psychosociale problemen wordt vaak gecompliceerd door persoonlijkheidsstoornissen. Naar verwachting zal een zo vroeg mogelijke opsporing van persoonlijkheidsstoornissen dan ook leiden tot een effectievere behandeling.
doel Valideren en vergelijken van vijf internationaal bekende screeningsinstrumenten (Standardised Assessment of Personality Abbreviated Scale (sapas), Iowa Personality Disorder Screen (ipds), Quick Personality Assessment Schedule (pasq) en Inventory of Interpersonal Problems, Personality Disorder version (iip-pd) en een nieuw instrument (korte versie van de Structured Clinical Interview for dsm-iv Axis ii Disorders (scid-ii)) in de diagnostische fase.
methoden Een prospectieve studie, waarin de screeningskwaliteiten van de screeningsinstrumenten werden vastgesteld bij patiënten, (op)nieuw aangemeld bij een polikliniek psychiatrie, met het scid-ii- interview als gouden standaard.
resultaten Ongeveer de helft van de patiënten voldeed aan de diagnose persoonlijkheidsstoornis volgens de criteria van het scid-iiinterview. Van de verschillende instrumenten zullen de sensitiviteit, specificiteit, positieve en negatieve voorspellende waarden worden gepresenteerd en zal er aandacht worden besteed aan test-hertestresultaten.
conclusie Uit deze onderzoeken blijkt dat verschillende screeningsinstrumenten geschikt zijn om te screenen op persoonlijkheidsstoornissen in de diagnostische fase op een polikliniek van een ggz-instelling.