Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Presentaties onderzoekslijnen

Psychopathie en agressie

A.J. Zwets

PO-48

achtergrond In de literatuur worden verschillende modellen voor de structuur van psychopathie beschreven. Binnen het forensisch psychiatrisch werkveld is onduidelijk welk model het beste past.
doel Onderzoek naar de best passende factorstructuur van de Psychopathy Checklist- Revised (pcl-r) bij Nederlandse terbeschikkinggestelden en naar de relatie van psychopathie met agressie.
methoden We onderzochten 343 terbeschikkinggestelden die opgenomen zijn (geweest) in pc de Kijvelanden. Hoewel de handleiding van de pcl-r aanbeveelt om naast het dossieronderzoek een semigestructureerd interview af te nemen, toonde een eerder onderzoek aan dat dataverzameling door enkel dossieronderzoek volstaat om tot een betrouwbare score te komen. Met behulp van confirmatieve factoranalyses werden drie modellen van de pcl-r onderzocht, te weten: het tweefactoren-, het driefactoren- en het vierfactorenmodel. Vervolgens werd de relatie tussen de verschillende factoren van de pcl-r met Big-Five? persoonlijkheidskenmerken en agressief gedrag nader geanalyseerd.
resultaten Bij het tweefactorenmodel en het vierfactorenmodel werd geen acceptabele fit gevonden. Het driefactorenmodel bleek het best passend. Psychopathie correleerde significant positief met agressief gedrag op de afdeling en door de patiënt zelf gerapporteerd agressief gedrag.
conclusie Het driefactorenmodel lijkt het beste van toepassing bij Nederlandse terbeschikkinggestelden. Dubbel scoren van de pcl-r resulteert niet in betrouwbaardere data.

Literatuur

Cooke, D.J., & Mitchie, C. (2001). Refining the construct of psychopathy: Towards a hierarchical model. Psychological Assessment, 13, 171-188. Costa, P.T.Jr., & McCrae, R.R. (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and the Five Factor Inventory (NEO-FFI): Professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources Inc. Hare, R.D. (1991). The Hare Psychopathy Checklist-Revised. Toronto, CA: Multi-Health Systems. Hare, R.D. (2003). The Hare Psychopathy Checklist-Revised, 2nd edition. Toronto, Canada: Multi-Health Systems.