Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Presentaties onderzoekslijnen

Trekken van psychopathie in relatie tot psychofysiologie in een forensisch psychiatrisch centrum

M.M. Loomans, J.H.M. Tulen, H.J.C. Van Marle

PO-48

achtergrond Psychopathie is een syndroom met interpersoonlijke-emotionele en impulsieve-antisociale facetten. Tot op heden zijn er verschillen in de werking van het autonome zenuwstelsel gevonden tussen gezonde controlepersonen en personen met psychopathie gedefinieerd door scores op de Hare Psychopathy Checklist- Revised (pcl-r) of personen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis, zoals weerspiegeld in veranderingen in de hartslag (hr) en de huidgeleiding (scl).
doel Een relatie aantonen tussen psychofysiologie en psychopathie.
methoden Om de relatie tussen de psychofysiologie en psychopathie te verduidelijken, onderzochten wij de hr en scl gedurende rust in relatie tot kenmerken van zowel emotioneelinterpersoonlijke als antisociale aspecten van psychopathie, zoals beoordeeld door middel van de Psychopathy Personality Inventory (ppi) in een steekproef van mannelijke werknemers in een forensisch psychiatrisch centrum.
resultaten Voorlopige analyses van de eerste 27 proefpersonen van deze niet-psychiatrische steekproef laten een significante negatieve correlatie zien tussen de scores op de 'onverschrokkenheid- dominantie'-subschaal (ppi-i) en de hr (r = -0,54, p < 0,01). Bovendien werd een significante positieve correlatie gevonden tussen de scores op de 'antisociale-impulsiviteit'-subschaal (ppi-ii) en het aantal spontane fluctuaties in de scl (r = 0,49, p < 0,05), evenals een significante positieve correlatie tussen de scores op de 'kilheid'- subschaal (ppi-iii) en de gemiddelde scl (r = 0,42, p < 0,05).
conclusie Deze eerste resultaten onderstrepen de complexiteit van de relaties tussen de werking van het autonome zenuwstelsel en trekken van psychopathie in deze specifieke controlegroep. De relevantie van psychofysiologisch onderzoek voor diagnostiek en behandeling in een forensisch psychiatrisch centrum zal worden besproken.