Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Presentaties onderzoekslijnen

Agressie en gewelddadig gedrag: conceptuele modellen, neurobiologie en pathologie

A.M. Van Der Loo

PO-48

achtergrond Tot recent werd crimineel gedrag veelal vanuit psychologische, leertheoretische of gedragswetenschappelijke concepten, theorieën en modellen beschreven en onderzocht. De neurobiologische kennis over agressief, impulsief en/of gewelddadig gedrag is de laatste jaren echter indrukwekkend toegenomen, met name op basaal wetenschappelijk niveau. Een van problemen bij de verklaring van agressief en gewelddadig gedrag bij mensen is dat, in relatie tot de neurobiologische studies, de eerdere studies vanuit zeer verscheidene invalshoeken en methodieken zijn uitgevoerd en geen relatie leggen met de onderliggende neurobiologische of neurofysiologische mechanismen. Met betrekking tot deze mechanismen zal een kort overzicht gegeven worden van de stand van zaken en kennis op dit gebied. De ontwikkeling van een conceptueel model, gerelateerd aan de neurobiologische mechanismen, zal in de toekomst essentieel zijn voor onderzoek, diagnose en behandeling. Tot op heden bestaat er nog geen universeel model. Voor de integratie van bestaande kennis zal een dergelijk model, met name in relatie tot psychiatrische stoornissen, onontbeerlijk zijn. Een potentieel, voorlopig bruikbaar model, zal kort besproken worden alsmede het verschil tussen 'normale agressie' versus pathologisch agressief gedrag.
doel Overzicht krijgen van de conceptuele modellen en theorieën met betrekking tot agressie. Kennis opdoen over thans bekende neurobiologische mechanismen met betrekking tot agressief gedrag