Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Symposia

Kinderen en jeugdigen die niet eten, diagnostische en therapeutische overwegingen

A.A. Van Elburg

S-25

toelichting Eten is een primaire levensbehoefte, zeker van het opgroeiende kind. Een zeer vroege eetstoornis is bovendien niet alleen een calamiteit in de ontwikkeling van een individu maar ook in de relatie met de ouders. Eetproblemen die in de kleuter- en latentieleeftijd tot uiting komen, bestaan soms ongemerkt al jaren en kunnen zonder ingrijpen ook tot ver in de puberteit de lichamelijke en psychische ontwikkelingsgang beïnvloeden. Een eetstoornis in engere zin zoals anorexia nervosa, begint vaak al tijdens de basisschoolleeftijd en is daardoor soms moeilijk te herkennen en aan te pakken. Eetproblemen komen ook nogal eens voor als onderdeel van andere kinderpsychiatrische problematiek zoals angst- en ontwikkelingsstoornissen. In dit symposium zullen de verschillende types eetproblemen en -stoornissen van de kinder- en jeugdleeftijd de revue passeren en zullen concrete aanwijzingen voor diagnostiek en behandeling worden gegeven.
leerdoelen Voor de deelnemers zal de vraag niet meer ter discussie staan of diagnostiek naar somatopsychische oorzaken en behandeling van eetstoornissen bij het werk van de kinder- en jeugdpsychiater hoort. De deelnemer raakt doordrongen van het belang van aandacht voor eetproblemen als ernstige bedreiging van de ontwikkeling.