Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Posters

Van diagnostiek bij het kind naar diagnostiek bij de ouder(s) op het gebied van ADHD

V.C.S. Messbauer, P. Van Zuidam, A. Grijpma

P-37

achtergrond Binnen de polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie Lelystad van Meerkanten ggz worden jaarlijks grofweg 275 nieuwe diagnosen adhd gesteld bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Een onderdeel van de behandeling voor deze groep kinderen is ouderbegeleiding. Binnen deze module wordt ook bij een groot aantal van de deelnemende ouders kenmerken van adhd gezien. Deze kenmerken hebben in meer of mindere mate een belemmerende invloed op het kunnen profiteren van deze behandelmodule. Gepresenteerd worden de opzet en het verloop van een proactieve operatie in samenwerking met een afdeling voor volwassenenpsychiatrie waarmee de kans van slagen van de behandeling gericht op het kind wordt vergroot.
doel Een betere behandeling van kinderen en gezinnen waarin zowel een van de ouders als een (van de) kind(eren) adhd hebben.
methoden Wanneer bij het kind adhd wordt gediagnosticeerd krijgen ouders een folder mee. Zij kunnen ervoor kiezen de bijgevoegde screeningslijst op adhd-kenmerken (de Wender Utah Rating Scales) zelf in te vullen. Indien de score op dit screeningsinstrument positief is, wordt via de volwassenenafdeling een uitgebreide intake aangeboden. Indien de diagnose adhd wordt gesteld, wordt een medicatiecontact en/of een cursusgroep aangeboden.
resultaten Veel ouders maken gebruik van de screeningsmogelijkheid. Een kwart van de ouders scoort boven de kritieke grens van het screeningsinstrument en wordt vanuit de afdeling Kinder & Jeugdpsychiatrie doorverwezen naar de afdeling Volwassenenpsychiatrie. Bij 90% van de doorverwezen volwassenen wordt na intake de diagnose adhd gesteld. Van deze ouders maakt 78% gebruik van het medicatiecontact en neemt 45% daarnaast ook deel aan de cursusgroep. Alle deelnemende ouders beoordelen het nieuwe zorgaanbod positief.
conclusie Het nieuwe behandelaanbod aan ouders van kinderen die recentelijk zijn gediagnosticeerd met adhd wordt positief ontvangen. Effectieve samenwerking tussen afdelingen Kinder- & Jeugd- en Volwassenenpsychiatrie kan in korte tijd gerealiseerd worden evenals het opzetten van een nieuw behandelaanbod.