Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Posters

Subjectieve ervaringen met antipsychotica en relatie met therapietrouw

S.J. Van Leeuwen, A.M. Wessels-Van Middendorp

P-32

achtergrond Therapieontrouw van antipsychotica is een veelvoorkomend probleem. Het is belangrijk omdat het terugvalpercentage na staken van inname hoog is: 80% binnen één jaar. Bij de therapietrouw lijken bijwerkingen en minder objectiveerbare subjectieve ervaringen een rol te spelen.
doel De prevalentie in kaart brengen van subjectieve ervaringen met antipsychotica, en nagaan of deze een relatie hebben met de therapietrouw.
methoden De subjectieve ervaringen en de therapietrouw zijn in deze pilotstudie onderzocht met behulp van gevalideerde methoden, respectievelijk de Subjectieve Reactie op Antipsychotica (SRA)-vragenlijst en de Medication Adherence Questionnaire (maq). Patiënten (n = 50) met schizofrenie of een andere psychotische stoornis die minimaal vier weken antipsychotica gebruikten, werden geïncludeerd. Exclusiecriteria waren het gebruik van andere psychofarmaca en/ of het doormaken van een acute psychose op dat moment.
resultaten Data worden momenteel verzameld en de resultaten zullen spoedig daarna (eind 2009) beschikbaar en verwerkt zijn. Uit te werken resultaten: 1. al dan niet bestaande relatie tussen subjectieve ervaringen en therapietrouw; 2. prevalentie van subgroepen met subjectieve ervaringen; 3. eventuele relatie subgroepen met therapietrouw.
conclusie Subjectieve ervaringen met antipsychotica hebben wel/geen relatie met therapietrouw. De hypothese is dat hoe meer bijwerkingen of hoe minder herstel iemand ervaart, hoe lager de therapietrouw zal zijn.

Literatuur

Gitlin, M., Nuechterlein, K., Subotnik, K.L., e.a. (2001). Clinical outcome following neuroleptic discontinuation in patients with remitted recent-onset schizophrenia. American Journal of Psychiatry, 158, 1835-1842. Lacro, J.P., Dunn, L.B., Dolder, C.R., e.a. (2002). Prevalence of and risk factors for medication nonadherence in patients with schizophrenia: a comprehensive review of recent literature. Journal of Clinical Psychiatry, 63, 892-909. Rettenbacher, M.A., Hofer, A., Eder, U., e.a. (2004). Compliance in schizophrenia: psychopathology, side effects and patients attitudes toward the illness and medication. Journal of Clinical Psychiatry, 65, 1211-1218.