Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Posters

Psychiater in de huisartsenpraktijk (PSYGRO)

E..E. Romeijn, J.A. Doorn

P-27

achtergrond Er wordt in de psygro- huisartsenpraktijk laagdrempelig gewerkt doordat aan de praktijk naast de huisarts zowel een spv'er als een psychiater verbonden zijn. Elke patiënt wordt door de psychiater gezien. Er wordt hoogwaardige diagnostiek gepleegd; er vindt consultatie plaats en zo nodig korte behandeling of gerichte verwijzing. Men werkt met een webbased elektronisch patiëntendossier waarbij de huisartsassistente de agenda invult. Zij bewaakt dus de wachttijd. Er is in principe een wachttijd van minder dan twee weken.
doel Voorkómen van onderbehandeling in de eerste lijn en overbehandeling in de tweede lijn. Hiernaast is de huisarts door gerichte diagnostiek beter toegerust om zijn patiënten te behandelen (vergroten van know how bij de huisarts en versterken van de oplossingen in de eerste lijn). Patiëntendoelgroepen zijn patiënten met: - beginnende psychiatrische problematiek; - recidiverende ernstige psychiatrische problematiek zonder spoedeisend karakter en die uitbehandeld zijn in de algemene ggz; - comorbiditeit; - depressies en angststoornissen waar medicatie in het geding is.
methoden Er wordt gewerkt via een stroomschema, waarbij de huisarts de poortwachter is. De hulpverleners werken parttime voor psygro en in een andere setting voor de rest van hun werktijd. Hierdoor is een groot overzicht van de sociale kaart beschikbaar en waar nodig zijn er korte lijnen naar andere instanties. Bij doorverwijzing wordt de indicatie inclusief psychiatrisch onderzoek integraal door de andere instantie overgenomen en niet nog eens 'dunnetjes overgedaan'. Dit is minder belastend voor de patiënt en kost minder.
resultaten Patiënten met tot dan toe onbehandelde ernstige problematiek komt nu wel in zorg. Verdere doorverwijzing naar de tweede lijn is drastisch afgenomen. Het drop-outpercentage van patiënten is extreem laag.
conclusie Het plaatsen van de hoogst opgeleide behandelaar in de huisartsenpraktijk werkt efficiënter (economisch) en zorgt ervoor dat een tot nu toe onbehandelde groep met ernstige problematiek wel in zorg komt.