Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Posters

Neuropsychologisch onderzoek bij recente en chronische schizofrenie

D. Lennertz, A.F. Nederlof, A. Van Dijke, L.M.J. De Sonneville, J.E. Hovens

P-25

achtergrond Het is bekend dat bij patiënten met schizofrenie de executieve functies, het werkgeheugen en de sociale cognitie minder goed functioneren dan bij psychisch gezonde mensen. Minder duidelijk is of deze functies in het beloop van de stoornis aan veranderingen onderhevig zijn.
doel Nagaan of de gebreken in executieve functies, werkgeheugen en sociale cognitie groter zijn bij chronische schizofreniepatiënten in vergelijking met recente schizofreniepatiënten en 'gezonde' controlepersonen.
methoden Met behulp van de neuropsychologische taken Baselinespeed, GoNoGo, Shifting attentional set, Face recognition, Facial emotion recognition, Visuospatial sequencing and Pursuit uit de Amsterdamse Neuropsychologische Taken zijn de executieve functies, het werkgeheugen en de sociale cognitie getest bij 24 'gezonde' controlepersonen, twintig recente schizofreniepatiënten en zeventien chronische schizofreniepatiënten. Klinische symptomen werden geïnventariseerd met vragenlijsten en semigestructureerde interviews.
resultaten Recente en chronische schizofreniepatiënten blijken niet van elkaar te verschillen op executieve functies, werkgeheugen en sociale cognitie. Chronische patiënten verschillen van controlepersonen op psychomotorisch functioneren, aandacht en gezichtsherkenning. Recente patiënten verschillen van controlepersonen op aandacht en herkenning van 'boos'. Over het algemeen zijn chronische patiënten slechter in het herkennen van gezichtsemoties in vergelijking met recente patiënten en controlepersonen. Er is een negatieve relatie gevonden tussen negatieve symptomen en aandachtshifting en tussen globale psychopathologie en herkenning van 'angstig' en 'angst'.
conclusie De verschillen in gebreken in executieve functies, werkgeheugen en sociale cognitie in de verschillende stadia van schizofrenie worden besproken. In vergelijking met 'gezonde' controlepersonen zijn beide patiëntengroepen slechter in het vasthouden van aandacht en laten ze beide gebreken zien in de sociale cognitie.