Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Posters

Multifamily groups in de behandeling van de eerste episode van schizofrene stoornissen

N.D. Veen, K. De Brabander, I. Bandhoe

P-24

achtergrond Behandeling volgens de methode van de multifamily groups (mfg) zoals beschreven door Mc Farlane (2002), is een evidencebased behandelmethode en wordt in de Verenigde Staten veelvuldig toegepast. Essentie van deze behandelmethode is dat een groep wordt gevormd van ongeveer vijf patiënten en hun familieleden (meestal ouders en/of siblings). Aan deze groep wordt uitgebreide psycho-educatie gegeven en vervolgens wordt in tweewekelijkse sessies met behulp van problem solving gewerkt aan de oplossing van problemen die samenhangen met de schizofrene stoornis. In Nederland is tot nu toe nog weinig ervaring met deze behandelmethode.
doel Onderzoek naar implementatie en effectiviteit van mfg bij de behandeling van een eerste-episode schizofrene stoornissen in een Delfts eerstepsychosecohort.
methoden Alle patiënten van Delflands Eerste-Psychose Team (dept-team) met de diagnose schizofrene stoornis (dsm-iv: 295.xx) werden benaderd voor deelname aan mfg. Vervolgens werd de mate van deelname vastgesteld. Via een enquête werd bij patiënten en familieleden de mening over de mfg bepaald. Tot slot werden readmission rates vergeleken tussen mfg-patiënten en niet-mfg-patiënten.
resultaten In januari 2009 werden zes patiënten en hun families geïncludeerd in de eerste groep van de mfg-behandeling; in oktober 2009 is een tweede groep gestart met vier gezinnen. Specifieke resultaten zullen op de poster worden gepresenteerd.
conclusie Behandeling met mfg in een eerste-episodeschizofreniecohort is mogelijk. Verdere conclusies zullen op de poster worden gepresenteerd.