Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Symposia

ECT-onderzoeken

E. Verwijk, V.R.C. Lauffner, P. Sienaert, A.M. Van Schaik, M.L. Oudega

S-18

toelichting Elektroconvulsieve therapie (ect) is de meest effectieve behandeling voor ernstige depressies bij volwassenen en oudere patiënten. Effectiviteit, bijwerkingen, de technische aspecten, met name bij specifieke patiëntengroepen zoals ouderen worden besproken.
leerdoelen Kennis verzamelen over: 1. de neurocognitieve bijwerkingen van ect bij ouderen, 2. effectiviteit en bijwerkingen van ect bij de oudste ouderen, 3. de technische aspecten, 4. effectiviteit van onderhouds-ect bij ouderen, 5. de breinfactoren die het cognitief functioneren na ect beïnvloeden.