Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Symposia

Het neuropsychologisch onderzoek: de pijler onder dementiediagnostiek en behandeling

R.W.H.M. Ponds

S-10

achtergrond Ondanks het vele onderzoek naar biomarkers voor dementie, blijft het neuropsychologisch onderzoek een cruciaal onderdeel van de diagnostiek bij dementie.
doel Nagaan wat de waarde is van het neuropsychologisch onderzoek voor de diagnostiek van dementie, in het bijzonder in vergelijking met biomarkers.
methoden Systematisch literatuuroverzicht van artikelen waarin neuropsychologische gegevens worden gecombineerd met biomarkers om dementie in een vroeg stadium vast te stellen.
resultaten Tot nu toe is er geen biomarker met een predictieve waarde die zelfs maar in de buurt komt van de predictieve waarde van neuropsychologische variabelen.
conclusie Het neuropsychologisch onderzoek heeft binnen het diagnostisch arsenaal voor de diagnostiek bij dementie de beste predictieve validiteit. Daarbij is het neuropsychologisch onderzoek tevens belangrijk om behandeling bij dementie vorm te geven, doordat inzicht wordt verkregen in de (grenzen van) leerbaarheid en veranderbaarheid van de patiënt met dementie.