Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Posters

De RASQ: instrument naar de kwaliteit van supervisie; ontwikkeling en eerste ervaringen

J.A. Kool, A.M. Den Hollander, A.J. Laan

P-10

achtergrond Medische vervolgopleidingen worden in de nabije toekomst afgerekend op de kwaliteit van de opleidersgroep. Aios zullen de kwaliteit van hun opleiders (docenten en supervisoren) steeds meer gaan beoordelen. Gevalideerde beoordelingsinstrumenten zijn schaars, zeker als ze toegespitst zijn op beoordeling van de supervisor. Op basis hiervan hebben we de ontwikkeling van een nieuw instrument, de rasq (Resident Assessment of Supervisor Questionnaire) ter hand genomen.
doel Een meetinstrument (de rasq) dat de kwaliteit van de supervisie binnen de opleiding tot psychiater op gestandaardiseerde wijze meet, opzetten en doorontwikkelen. Beschrijven van de eerste ervaringen met toepassing in de praktijk, en aanpassing ervan aan de hand van de eerste resultaten.
methoden Op basis van een literatuuronderzoek en met behulp van een expertgroep werd de eerste versie van de rasq met 40 items opgezet. Na verwerking van de uitkomsten van een pilotonderzoek werden de structuur en het aantal items aangepast.
resultaten Nadere factoranalyse leverde twee in plaats van drie factoren op, met een hoge betrouwbaarheid. De lijst werd ingekort van 40 naar 29 vragen. Statistische analyse van de nieuwe lijst wordt gepresenteerd.
conclusie De psychometrische eigenschappen van de doorontwikkelde rasq zijn uitstekend. De nieuwe ontwikkelde rasq zal een plaats krijgen bij de kwaliteitseisen die gesteld worden aan supervisoren en de medische vervolgopleiding.

Literatuur

Boer, J.A. de, Kool, J.A. & Schoevers, R.A. (2007). Supervisie en werkbegeleiding in de opleiding tot psychiater vanuit het perspectief van aios en supervisor. Tijdschrift voor Psychiatrie, 49, 693-697.
Kilminster, S.M. & Jolly, B.C. (2000). Effective supervision in clinical practice settings: a literature review. Medical Education, 34, 827-840.