Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Symposia

De behandeling van korsakovpatienten op een klinische behandelafdeling in een psychiatrisch ziekenhuis

C.J. Kerssens

S-4

achtergrond Het syndroom van Korsakov is een chronische aandoening die gekenmerkt wordt door geheugen- en executieve stoornissen. Het syndroom vooral wordt gezien bij chronische alcoholisten. Niet alleen het chronische alcoholmisbruik, maar een ernstig gebrek aan thiamine (vitamine B1) speelt een beslissende factor bij het ontstaan van het syndroom.
doel Zicht krijgen op wat de beste behandeling is voor de categorie patiënten met deze aandoening.
methoden Literatuurstudie naar de behandeling van patiënten met het syndroom van Korsakov. Daarnaast zijn ook de eerste ervaringen meegenomen van opname van korsakovpatiënten binnen een ggz- instelling (ggz inGeest).
resultaten Er zijn in de internationale literatuur studies te vinden die gaan over het effect van alcohol op het brein, over de behandeling van de somatische toestand van korsakovpatiënten en het gebruik van vitamines en supplementen. Weinig studies gaan over de behandeling van korsakovpatiënten. De behandeling van korsakovpatiënten is complex. Er zijn diverse aspecten die zorg behoeven. Naast een goede diagnostiek (vaak is er sprake van comorbide aandoeningen), dient er zorg te zijn voor de algehele somatische toestand van de patiënt. Vitaminesuppletie is van belang. Abstinentie blijft bij velen een punt van aandacht, wat ook in de vervolgsetting van belang blijft. Vooral als patiënten voorafgaande aan de opname nog fors hebben gedronken, kunnen cognitieve stoornissen nog aanzienlijk verbeteren na het staken van het alcoholgebruik. De training van korsakovpatiënten lijkt een vooral Nederlands fenomeen. Hierbij wordt met name gebruikgemaakt van de nog functionerende cognitieve domeinen.
conclusie De behandeling van korsakovpatiënten is complex; er moet aandacht zijn voor psychiatrische comorbiditeit, somatische complicaties, vitaminesuppletie en training van restvaardigheden.