Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Symposia

Een nieuwe as II voor de DSM-V? Persoonlijkheidsdiagnostiek in perspectief

T.J.M. Ingenhoven, J.G. Berghuis

S-2

toelichting In deze duopresentatie wordt een state-of-the-art overzicht gegeven van de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen en persoonlijkheidspathologie. Er is een groeiend aantal semigestructureerde interviews en persoonlijkheidsvragenlijsten voorhanden. De vraag is echter in welke mate deze specialistische diagnostische instrumenten elk een unieke en betekenisvolle bijdrage leveren aan het proces van indicatiestelling en zorgtoewijzing.
leerdoel Een integratief diagnostisch referentiekader bieden voor uiteenlopende theoretische modellen en de bijbehorende diagnostische instrumenten.