Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Plenaire sessies

Diagnostiek in discussie; het grote dsm-v-debat....

A.J.L.M. Van Balkom, W. Van Den Brink, P. Eikelenboom, H.W. Hoek, T.J.M. Ingenhoven, J. Van Os, R.A. Schoevers

PS-3

Nederlandse wetenschappers zijn nadrukkelijk vertegenwoordigd in de dsm-v-werkgroepen. Zij denken actief mee over de nieuwe classificatie van de verschillende stoornissen op basis van de toenemende wetenschappelijke kennis. In deze sessie zullen een aantal van hen in kort bestek schetsen welke de discussies zijn in hun werkgroep. Prof.dr. J. van Os zal ingaan op de overwegingen om schizofrenie te vervangen door 'salience syndrome' met een dimensionele classificatie. Prof.dr. W. van den Brink behandelt het opheffen van middelenmisbruik als aparte categorie, de nieuwe 'behuizing' van pathologisch gokken bij de verslaving, en houdt een pleidooi voor obesitas als psychiatrische stoornis. Prof.dr. W. Hoek gaat in op de voorgestelde veranderingen bij de eetstoornissen en beargumenteert waarom obesitas juist geen psychiatrische stoornis genoemd mag worden. Dr. T. Ingenhoven zal namens prof. R. Verheul de discussie schetsen rond de classificatie van de persoonlijkheidsstoornissen. Vervolgens zal in het debat worden ingegaan op de overeenkomsten en eventuele tegenstrijdigheden in de ontwikkelingen per stoornis, en de mogelijke consequenties hiervan voor de dsm-v. Het publiek wordt uitgenodigd om vragen te stellen en stellingen te poneren, en twee hoogleraren, prof. Van Balkom en prof. Eikelenboom, zullen een kritische kanttekening plaatsen bij het dsm-v-proces.