Home

Tvp20 03omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Mediasessies

Politie en gedrag

A.J.A. Kaasenbrood, V. Estourgie, R. Brandt

M-183

achtergrond Een van de belangrijkste taken van de politie is de eerste acute opvang van mensen met een psychiatrische stoornis in het Openbare Geestelijke Gezondheidszorgdomein (oggz-domein). Tot voor kort bestond er in de opleiding van politieagenten slechts zeer beperkt aandacht voor deze doelgroep. Met de ontwikkeling van een lesprogramma voor de 'zittende' agenten hopen de korpsen Gelderland-Zuid, Utrecht en Friesland te voorzien in scholing op dit gebied, zowel in de opleiding tot agent als voor de 'zittende' agenten in het kader van bij- en nascholing. Dit lesprogramma wordt ondersteund met een site op het internet (www.politieengedrag.nl). Op die site staan onder meer zes beeldopnames van veel voorkomende situaties waar de politie mee geconfronteerd wordt. Het programma wordt verspreid onder alle politiekorpsen van Nederland.
vorm In deze mediasessie maken de deelnemers kennis met de site. Een belangrijk deel van de sessie zal bestaan uit het tonen van dvd's waarop situaties uit de dagelijkse praktijk zijn nagespeeld door acteurs. In het totaal zijn zes situaties opgenomen. Aansluitend op de situaties wordt vanuit vijf perspectieven commentaar gegeven op het handelen van de agenten op de dvd. We tonen de dvd's eerst afzonderlijk. Aansluitend vragen we de deelnemers hun mening over het handelen van de agenten op de dvd te geven. Daarna tonen we de commentaren van de deskundigen en gaan ten slotte met de zaal in discussie over de taakstelling van agenten in het oggzdomein, de complexiteit van dit handelen en de wijze waarop het is uitgevoerd.
doel Onder de aandacht brengen van de complexe taakstelling van de politie in het oggzdomein. Daarmee hopen we begrip voor het optreden van de politie te verbeteren en samenwerking tussen de politie en de ggz te bevorderen.