Home

Tvp20 03omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Mediasessies

Lights, camera, action! Het gebruik van speelfilmfragmenten bij psychiatrieonderwijs

G. Nabarro, J. Van Der Paardt

M-182

achtergrond Bij het moderne psychiatrieonderwijs aan arts-assistenten speelt het gebruik van beeldmateriaal een belangrijke rol. De Commissie Herziening Amsterdams Psychiatrie Onderwijs (chapo) maakt in een aantal van haar onderwijsmodules gebruik van speelfilmfragmenten.
vorm In deze mediasessie wordt aan de hand van speelfilmfragmenten getoond hoe deze voor onderwijsdoeleinden gebruikt kunnen worden om de diagnostiek, symptomatologie en behandeling van as-I- en as-II-stoornissen te verduidelijken.
doel De deelnemer aan deze mediasessie leert om zelf voor onderwijs geschikt speelfilmmateriaal te selecteren en te gebruiken.

Literatuur

Gabbard, G.O. (1999). Psychiatry and the Cinema. Washington DC: American Psychiatric Association.