Home

Tvp20 03omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Mediasessies

De psychiater in beeld

J.G. Lijmer

M-180

achtergrond In de algemene bevolking zijn er veel verschillende vooroordelen, fantasieën en ook vragen over het beroep psychiater. Iedereen heeft er wel een andere mening over. Psychiaters zijn weinig zichtbaar in de publieke media. De beeldvorming in de publieke opinie berust grotendeels op geromanticeerde of grotesk uitgebeelde psychiaters in romans, films en televisieseries. Vorig jaar werd door de documentaire Kijken in de Ziel van Coen Verbraak een duidelijk ander beeld neergezet.
vorm Na een korte algemene inleiding zullen twee afleveringen van de documentaire Kijken in de Ziel worden getoond. De programmamaker zal toelichting geven over de achtergrond en totstandkoming van de documentaire. Daarna is er gelegenheid tot discussie over de rol van psychiater in de media.
doel Bewustwording van de rol van psychiater in de media en het belang van actief gebruik van (nieuwe) media om de publieke kennis over ons vak te verbeteren.