Home

Tvp20 03omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Mediasessies

At least it should have some bubbles

B.J.I. Michielsen

M-179

achtergrond In de periode juni 2007 tot en met januari 2008 heeft binnen Emergis een oriëntatie op de toekomstige behandeling van en ondersteuning aan mensen met langdurige psychische kwetsbaarheden plaatsgevonden. Dit project met als werktitel 'Langdurige Integrale Zorg' (liz) had als doel nieuwe impulsen te geven en verdieping aan te brengen aan de langdurige zorg in Zeeland. Cliënten, naastbetrokkenen, hulpverleners en een aantal externe deskundigen hebben hun bijdrage aan dit proces geleverd. At least it should have some bubbles is een documentaire over de langdurige psychiatrische zorg. De film laat alleen cliënten aan het woord. Familieleden, hulpverleners en zorgmanagers komen niet in beeld. Zij zijn aanwezig in de verhalen van de cliënten. De voice-over is de stem van het gebouw en stelt vanuit zijn muren belangrijke ethische vragen. Hoe kan iemand zijn vrijheid behouden binnen de beperkingen van zijn ziekte, maar ook binnen de structuur van de hulpverlening?
vorm Inleiding door de voorzitter. Vertoning van de documentaire At least it should have soms bubbles (2008, scenario & regie: Marieke Helmus). Discussie (vrije discussie, en aansluitend aan de hand van vijf stellingen). Hierbij is ook een ervaringswerker aanwezig.
doel Deelnemers nemen kennis van en dragen bij aan een visie op herstelgerichte zorg en behandeling binnen de chronische psychiatrie. Hierbij komt ook het spanningsveld tussen rehabilitatie en het medische model aan bod. Deelnemers worden geconfronteerd met ethische dilemma's met betrekking tot vrijheid en autonomie van erg kwetsbare mensen en hun rol als hulpverlener hierbij.