Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Cursussen

(Verkorte) kadercursus NVvP

H. Nijboer, F. Huizenga

C-81

inhoud van de cursus Een aantal jaren geleden is begonnen met een herstructurering van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Met deze herstructurering werd beoogd dat de vereniging haar (kern)taken beter zou kunnen uitvoeren. Maar wat zijn deze (kern) taken? En hoe is de NVvP nu eigenlijk georganiseerd? Om kennis en inzicht te verwerven in de vereniging wordt deze cursus aangeboden. In het eerste deel van de cursus wordt aandacht besteed aan de rol van de vereniging in het 'sturen' van het vakgebied. Er wordt ingegaan op de kerntaken van een vereniging: belangenbehartiging, ordenen en ontwikkelen branche of beroep, diensten verlenen aan leden. Deze drie kentaken zijn niet los van elkaar te zien, maar hangen nauw met elkaar samen. Dit wordt uitgelegd aan de hand van het 'propellermodel'. In het tweede deel van de cursus wordt ingegaan op de organisatie van een vereniging: de structuur en werkwijze binnen een vereniging. Hoe zien de taakverdeling en samenwerking tussen de verschillende gremia (ledenraad, bestuur, commissies, afdeling(sbesturen), platforms en bureau) binnen de vereniging eruit?
vorm Beide delen van de cursus worden geïntroduceerd met een theoretische inleiding over verenigingen. Vervolgens wordt door middel van een presentatie de vertaalslag gemaakt naar de realiteit van de NVvP. Aan de hand van voorbeelden wordt met de deelnemers gesproken over de stand van zaken en de verdere ontwikkeling van de NVvP.
leerdoelen Aan het eind van de cursus heeft de cursist kennis van de kerntaken van de NVvP. Tevens is de cursist op de hoogte van de organisatie/architectuur van de NVvP. De cursist wordt geacht om, wanneer hij actief is of wordt binnen de NVvP, zich bewust te zijn van zijn rol en van zijn taken binnen het specifieke gremium waarin hij actief is.

Literatuur

Huizenga, F. (2005). Architectuur van verenigingen, bouwstenen voor organisatieontwikkeling. Beekbergen: VM uitgevers.