Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Cursussen

Traumagerichte cognitieve gedragstherapie

R.J.L. Lindauer, R. Beer, C. Gevers

C-80

inhoud van de cursus Kinderen maken in hun ontwikkeling vaak ingrijpende gebeurtenissen mee, zoals fysiek en seksueel geweld, 'huiselijk' geweld, verkeersongevallen, levensbedreigende ziekten, rampen, het overlijden van een ouder. De meeste kinderen ontwikkelen op basis van deze gebeurtenis geen klachten, maar 10 tot 25% ontwikkelt traumaklachten. Het wel of niet ontwikkelen van klachten hangt onder andere samen met het ontwikkelingsniveau, mate van weerbaarheid en het aanwezig zijn van externe hulpbronnen. Posttraumatische stressstoornis (ptss) of andere traumaklachten kunnen dan ontstaan. De traumagerichte cognitieve gedragstherapie (tg-cgt) volgens het model van Cohen, Mannarino en Deblinger is een evidence-based traumabehandeling voor kinderen en ouders. tg-cgt bestaat uit verschillende modules: psycho-educatie, relaxatie, affectmodulatie, coping, traumaverhaal en in-vivo-mastery van trauma reminders. De ouders worden intensief bij de behandeling betrokken. Naast modules voor traumaklachten zijn er ook modules voor rouw. Het doel van deze cursus is kennisname van de theoretische basisprincipes van tg-cgt en kennismaking met de toepassing van de verschillende modules van het behandelprotocol.
vorm In het eerste deel worden kort de theoretische basisprincipes van de tg-cgt toegelicht. In het tweede deel worden de verschillende modules binnen de behandeling uitvoerig besproken aan de hand van vignetten en videomateriaal. Ook worden er korte oefeningen gedaan met de cursisten.
leerdoelen Kennisnemen van de basisprincipes van tg-cgt en de verschillende modules voor trauma- en rouwklachten.