Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Cursussen

Stijlen van leidinggeven bij werkbegeleiding en supervisie van aios psychiatrie

M.G. Nijs

C-79

inhoud van de cursus De cursus is bedoeld voor psychiaters die belast zijn met de werkbegeleiding en supervisie van arts-assistenten in opleiding. Voorzichtig wordt hier gepoogd eindtermen te formuleren die richtinggevend zijn voor de opleiding. De Profielschets Psychiater van de NVvP werd als uitgangspunt genomen. Aan de hand van eindtermen wordt in kaart gebracht wat de sterke en zwakke eigenschappen zijn van de arts-assistent. Er wordt een in werkdoelen geoperationaliseerd opleidingstraject uitgezet dat toegesneden is op de persoon van de arts-assistent met als uiteindelijk doel dat de arts-assistent voldoet aan de eindtermen. Het opleidingstraject bevat de volgende elementen zoals aangegeven in Het Rapport van de Subcommissie Supervisie van het Consilium Psychiatricum (maart 1994): gezamenlijke werkzaamheden in de patiëntenzorg, werkbegeleiding en supervisie.
vorm De nadruk van deze cursus ligt op het verwerven van vaardigheden. Geoefend wordt in het opzetten van een op de persoon van de artsassistenten toegesneden leertraject. Vervolgens wordt, afhankelijk van het niveau van bekwaamheid van de arts-assistent, een stijl van leidinggeven gekozen en geoefend die de meeste geeft op succes, het behalen van de leerdoelen van de artsassistent.
leerdoel 1. Het maken van een sterktezwakteanalyse van de kennis en kunde van de artsassistent; 2. het opstellen van een expliciet leertraject van de arts-assistent; 3. het kunnen hanteren van verschillende stijlen van leidinggeven.

Literatuur

Profielschets Psychiater NVVP. (1996). Consilium Psychiatricum. (1994). Rapport van de Subcommissie Supervisie van het Consilium Psychiatricum.