Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Cursussen

Schematherapie in de groep: krachtige aanpak bij hardnekkige stoornissen

J. Weemhoff, M. Kievid, D. Tromp, H.M. De Burlet

C-77

inhoud van de cursus Als groepspraktijk van zelfstandig werkzame psychiaters en psychotherapeuten hebben wij een aantal jaren ervaring met groepstherapie. De laatste jaren merken wij dat de aanpak met schematherapie bij hardnekkige stoornissen een duidelijke meerwaarde heeft. Schematherapie brengt koude cognities in verband met de lichamelijke en emotionele belevingen die daarbij horen. Door psycho-educatie over schema's krijgt de patiënt een scherper beeld van wat er gebeurt tijdens bijvoorbeeld een depressieve episode en dus ook een betere kans om zichzelf bij te sturen. Voordeel van de aanpak in de groep is dat patiënten de schema´s in het contact met elkaar triggeren en tegenkomen, en dat zij elkaar steunen en inspireren tot verandering. Binnen onze praktijk hebben wij zowel ervaring opgedaan met het protocollaire model voor schematherapie in groepen van Broersen en Van Vreeswijk als met het integreren van schematherapie binnen psychodynamische groepspsychotherapiegroepen. De verschillende ervaringen worden naast elkaar gelegd en de voor- en nadelen van elke aanpak belicht.
vorm Er zijn eerst drie korte inleidingen over de cognitief-gedragstherapeutische aanpak in de groep, de psychodynamische aanpak en de aanpak bij ouderen. Daarna volgt een inleiding over de meerwaarde van schematherapie. Er is daarna intensief gelegenheid te oefenen met twee sessies rollenspel.
leerdoelen De deelnemer heeft een beeld van de toepassingsmogelijkheden van schematherapie voor het eigen werkveld.

Literatuur

Broersen, J. & Vreeswijk, M. van (2006). Schemagerichte therapie in groepen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Young, J.E. (1993). Reinventing your life. New York: Plume. Young, J.E. (2003). Schema therapy: a practitioner's guide. New York: Guilford.