Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Cursussen

SCAN: diagnostische diversiteit vanuit klinisch perspectief

C.A.T.H. Rijnders, F.J. Nienhuis

C-76

inhoud van de cursus Het op een juiste wijze herkennen van de diagnostische diversiteit is de basis van gezond medisch handelen. In de diagnostiek staan zowel de opsporing en herkenning van specifieke syndromen als het onderscheid tussen deze ziekte-eenheden (diversiteit) centraal. dsm-iv en icd-10 hebben de diagnostiek betrouwbaarder gemaakt en de eenheid van taal tussen behandelaars vergroot. Het is echter de vraag of iedereen de klachten en verschijnselen (symptomen) ook betrouwbaar uitvraagt. Dit geldt temeer als geen gebruik wordt gemaakt van een algemeen gebruikt referentiesysteem waarin de symptomen en het uitvragen ervan worden beschreven. Wanneer symptomen niet eenduidig zijn gedefinieerd, dan zal het vaststellen van hun aan- of afwezigheid niet betrouwbaar en valide kunnen gebeuren. Het ontwikkelen van maatregelen ter preventie, alsook het beoordelen van hun effect kan alleen waardevol gebeuren wanneer diagnostiek is gebaseerd op welomschreven en algemeen geaccepteerde gedefinieerde symptomen. De Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry (scan) is een in who-kader ontwikkeld, internationaal geïmplementeerd, semigestructureerd klinisch psychiatrisch interview voor as-Istoornissen bij volwassenen en bestaat uit een vragenschema waarin de klachten en verschijnselen gestandaardiseerd worden uitgevraagd en een woordenlijst waarin de symptomen in detail worden beschreven. De beoordeling van symptomen (merendeels omschreven op basis van de Allgemeine Psychopathologie van Karl Jaspers) geschiedt door de clinicus, die zich daarbij baseert op de subjectieve ervaringen van de patiënt, getoetst aan de omschrijving in de woordenlijst.
vorm In de cursus komen de opbouw, psychometrie en toepassing van de scan aan bod. Daarnaast wordt ruimschoots praktisch kennisgemaakt met zowel de scan als de Miniscan, de verkorte versie voor de dagelijkse praktijk.
leerdoel Aan het einde van de sessie wordt de deelnemer geacht zicht te hebben op de waarde die het klinisch diagnostisch referentiesysteem (van de scan en de Miniscan) heeft voor een eenduidige diagnostiek ten behoeve van behandeling en preventieve maatregelen.