Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Cursussen

Omgaan met suïcidaliteit; ervarend leren in risicotaxatie en behandeling

M.G. Nijs

C-75

inhoud van de cursus Het beoordelen van suïcidaliteit is binnen de psychiatrie vrijwel dagelijks werk. Het is dan ook opmerkelijk dat professionals vaak niet op een systematische manier een suïciderisicotaxatie verrichten. In deze cursus worden deelnemers uitgenodigd - conform de voorhanden zijnde internationale richtlijnen en literatuur - een suïciderisicotaxatie protocollair in de praktijk te brengen. De nadruk ligt op het kunnen toepassen van de aangedragen kennis. Een professioneel acteur zal de rol spelen van een suïcidale patiënt in verschillende hoedanigheden. De deelnemers spelen de rol van therapeut. Het volstaat niet om alleen de risico's op suïcide te onderzoeken maar ook is het de bedoeling om door gerichte interventies de risico's te verminderen.
vorm De cursus bevat drie onderdelen; de nadruk ligt op het verwerven van klinische vaardigheden. In rollenspelen met als tegenspeler een professioneel acteur kan worden geoefend met de verkregen kennis. Na een korte inleiding waarin een kader wordt geboden, worden in deel een de deelnemers aan deze cursus uitgenodigd in rollenspelen te oefenen met het taxeren van suïciderisico's; ze moeten ook in staat zijn een behandelplan te maken. In deel twee wordt een model gepresenteerd dat chronisch suïcidale patiënten (vaak bij persoonlijkheidstoornissen) vaardigheden aanleert om met hun suïcidaliteit om te gaan. In rollenspelen kunnen de deelnemers oefenen dit model in de praktijk te brengen. In deel drie wordt een model geïntroduceerd hoe om te gaan met 'manipulatieve suïcidaliteit'. Ook deze methodiek wordt geoefend in simulatie met een acteur.
leerdoelen 1. Het systematisch verrichten van een risicotaxatie van suïcidaliteit. 2. Kennis nemen van een model hoe om te gaan met chronische suïcidaliteit en oefenen met dit model. 3. Kennis nemen van een model hoe om te gaan met het dreigen met suïcidaliteit en oefenen met dit model.

Literatuur

Heerdingen, C. van (red). (2006). Handboek suïcidaal gedrag. Utrecht: De Tijdstroom. Practice guideline for the assessment and treatment of patients with suicidal behaviours. (2003). Washington DC: American Psychiatric Association. Shawn Shea, C. (1999). The practical art of suicide assessment. A guide of mental health professionals and substance abuse counsellors. New York: Wiley. Simon, R.I. (2004). Assessing and managing suicide risk. Guidelines for clinically based risk management. Arlington, VA: The American Psychiatric Publishing. Simon, R.I., Hales, R.E. (eds). (2006). Textbook of suicide assessment and management. Arlington, VA: The American Psychiatric Publishing.