Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Cursussen

Kortdurende psychodynamische steungevende psychotherapie bij depressies

H.L. Van, F. De Jonghe, M. Hendriksen, J. Dekker, S. De Maat

C-72

inhoud van de cursus Kortdurende psychodynamische steungevende psychotherapie (kpsp) is ontwikkeld voor de behandeling van depressies. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek laten een effectgrootte zien die vergelijkbaar is met andere evidence- based psychotherapieën bij depressies. De theoretische uitgangspunten van kpsp komen vooral voort uit de egopsychologie, de objectrelatietheorie en de interpersoonlijke benadering. Er wordt nadruk gelegd op adequaat, dat wil zeggen progressie bevorderend, steunen op basis van een psychodynamische zienswijze. kpsp bestaat uit zestien zittingen. De gesprekken focussen op veranderingen in affectieve, gedragsmatige en cognitieve aspecten van relaties die leiden tot de depressie of deze onderhouden. Het bespreekniveau van de problematiek kan zijn: symptomen en coping; levensomstandigheden en relationeel functioneren; relationele patronen; interne interpersoonlijke relaties en intrapersoonlijke relaties. Mede afhankelijk van de persoonlijkheidsontwikkeling van de patiënt zijn interventies meer uitleggend en steunverlenend, of meer gericht op het verwerven van inzicht. Manifestaties van afweer en overdracht worden besproken in het kader van de voortgang van het therapeutisch proces. Ze worden echter niet geïnterpreteerd. Door deze werkwijze is kpsp toepasbaar bij een breed scala van patiënten met een depressie en sluit aan bij de dagelijkse praktijk. Het blijkt bovendien een benadering die goed uitvoerbaar is voor psychiaters met algemene psychotherapeutische vaardigheden en belangstelling voor psychodynamische theorie.
vorm Inleidingen, bespreking van videomateriaal, rollenspeloefening.
leerdoelen Aan het eind van de sessie heeft de deelnemer inzicht verworven in de theoretische achtergrond en werkwijze van de kortdurende psychodynamische steungevende psychotherapie bij depressies en toepasbare vaardigheden geoefend om met behulp van het werken met bespreekniveaus een focus voor behandeling te bepalen.

Literatuur

Jonghe, F. de. (2005). Kort en krachtig: Kortdurende psychoanalytische steungevende psychotherapie. Amsterdam: Benecke.