Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Cursussen

Interpersoonlijke en sociaalritmetherapie in een groep: bipolaire stoornis en acceptatie

M.E. De Kruiff, T.M. Van Troost

C-70

inhoud van de cursus Voor veel mensen met een bipolaire stoornis is hun diagnose een punt van discussie. De combinatie van interpersoonlijke en sociaalritmetherapie (ip-srt) richt zich op acceptatie van de diagnose en stabiliseren van de stemming. Interpersoonlijke therapie geeft vermindering van interpersoonlijke problemen. Daarbij wordt gewerkt met een gemeenschappelijk focus, het 'verlies van het gezonde zelf'. srt zorgt voor het stabiliseren van het slaap-waakritme en andere 'zeitgebers' zoals maaltijden, dagactiviteiten en sociale contacten. Doel van ip-srt is het verkleinen van de kans op terugval in manische of depressieve episoden. Deze psychotherapiemethode is in individuele vorm onderzocht en effectief gebleken in het verminderen van recidieven (Frank e.a. 2005, Miklowitz e.a. 2007). In groepsverband wordt ip-srt sinds drie jaar toegepast bij PsyQ in Den Haag. Eerst volgen patiënten de srt-groep, een gestructureerde, laagdrempelige groep. Hierin leren zij werken met het srt-schema. Vervolgens kunnen patiënten doorstromen naar de ip-srt-groep, een semigestructureerde groep van zestien sessies, waarvoor strengere inclusiecriteria gelden. Het reguleren van het sociaal ritme blijft belangrijk, maar de nadruk komt meer te liggen op het interpersoonlijke focus en het groepsdynamische proces. Bij een pilotonderzoek van vijf (#ip-srt groepen (n = 35) bleken de sociaalritmescores te verbeteren en depressieve klachten te verminderen.
vorm Eerst wordt de theoretische achtergrond van ip-srt bij de bipolaire stoornis behandeld. Vervolgens bespreken we de opzet en inhoud van beide groepen, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. Ook lopend onderzoek komt aan bod. Na de pauze kunnen de deelnemers door middel van een praktische oefening iets ervaren van de werkwijze bij de ip-srt-groep.
leerdoelen Aan het einde van de cursus weten de deelnemers wat het belang is van ipsrt in de behandeling van de bipolaire stoornis, wat er bekend is over de effectiviteit van deze behandeling en hoe in de praktijk een ip-srt-groep kan worden opgezet.

Literatuur

Frank, E., Kupfer, D.J., Thase, M.E., e.a. (2005). Two-year outcomes for Interpersonal and Social Rhythm Therapy in individuals with bipolar I disorder. Archives of General Psychiatry, 62, 996-1004. Miklowitz, D.J., Otto, M.W., Frank, E., e.a. (2007). Psychosocial treatments for bipolar depression. A 1-year randomized trial from the Systematic Treatment Enhancement Program. Archives of General Psychiatry, 64, 419-427.