Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Cursussen

Het geheel is meer dan de som der delen. Cursus integratief onderhandelen

M. Bosman

C-68

inhoud van de cursus Onderhandelen is zo'n geïntegreerd deel van ons dagelijks werk dat we het vaak nauwelijks in de gaten hebben. We onderhandelen met supervisoren, met collega's, met verpleegkundigen, met onszelf, met prettige patiënten, met lastige patiënten (Dawson & McMillan 1993). Onderhandelen is een van de meest essentiële gespreksvaardigheden die wij psychiaters gebruiken. Het is een valkuil te veronderstellen dat deze vaardigheid een gift is. In tegendeel, net als bij de andere gespreksvaardigheden leidt training tot verbetering.
vorm De cursus bestaat uit de volgende delen: 1. basisbegrippen in het onderhandelproces; 2. de techniek van het distributief onderhandelen; 3. de techniek van het integratief onderhandelen, waarbij zal blijken dat het geheel van een onderhandeling werkelijk meer is dan de som der delen. Deze cursus is erg praktisch van aard. Ongeveer de helft van de tijd zal worden gebruikt voor oefeningen. De cursusleider is psychiater en directeur van Bosman ggz, een nieuwe ambulante instelling voor geestelijke gezondheidszorg met vestigingen in de randstad. Hij heeft zijn onderhandeltraining doorlopen bij Linda Babcock aan Carnegie Mellon University in Pittsburgh en bij Roger Dawson's Power Negotiating Institute.
leerdoel Aan het einde van de sessie moet de deelnemer in staat zijn om onderhandeltechnieken te herkennen en te anticiperen op onderhandeltechnieken die door anderen worden toegepast.

Literatuur

Babcock, L. (2003). Women Don't Ask. VS: Princeton University Press Dawson, D., & McMillan, R. (1993). Relationship management of the borderline patient: from understanding to treatment. VS: Brunner/ Mazel. Dawson, R. (2008). The Power Negotiating Institute. Retrieved November 1, 2006, from http://www.rdawson.com.