Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Cursussen

Groepsgewijze psycho-educatie en mentalisatiegerichte aandachtstraining voor autisme

C.C. Kan, B. Arnold, D. Uphof

C-66

inhoud van de cursus De psychoeducatie (pe)-module bestaat uit dertien groepsbijeenkomsten van twee uur waaraan zes normaal begaafde volwassenen met autismespectrumstoornissen (ass) en 6 pe-partners deelnemen. Er wordt gewerkt met een gestructureerd werkboek (http://beam.to/peboekautisme). Per bijeenkomst wordt een deelthema behandeld met het doel om kennis, inzicht in en bewustzijn van ass te vergroten, de ass-kenmerken en de invloed ervan beter te herkennen en de coping hiermee te verbeteren. Belangrijk hierbij is dat via een gezamenlijk ass-referentiekader, bewustzijn en acceptatie bij ass-patiënten en hun pe-partners toenemen. De deelnemers mogen bij de twaalfde bijeenkomst familieleden en/of belangrijke anderen uitnodigen, bij wie ze de bekendheid met ass willen vergroten. Mentalisatiegerichte aandachtstraining (mat) is een dagklinische vervolgmodule (één dag per week, vier uur per dag, gedurende 24 weken) op de pe-module en heeft als doel het verbeteren van de communicatie en het verbeteren van het socioschema (bewuste en onbewuste kennis over jezelf in relatie tot de wereld). mat is gericht op de mentalisaties van patiënten met ass van eigen en andermans gedachten en gevoelens. De training is stapsgewijs opgebouwd volgens het ontwikkelingsmodel van Steerneman en wordt aangeboden in groepen van maximaal zes personen. Het hele programma volgt een gestructureerd draaiboek (http://beam.to/mat boekautisme). Het programma bevat verbale onderdelen (uitleg en feedback) en non-verbale onderdelen (psychomotorische therapie, beeldende therapie, dramatherapie). Binnen de non-verbale onderdelen worden concrete oefeningen rondom de behandelde thema's aangeboden. Eens per vier weken vindt er een groepsbijeenkomst plaats samen met de mat-partners om gezamenlijk het behandelproces te evalueren, waarmee beoogd wordt de effecten beter te laten generaliseren naar de thuissituatie.
vorm Workshop.
leerdoelen Na deze cursus kennen de cursisten twee behandelmodules voor normaal begaafde volwassenen met autismespectrumstoornissen, namelijk groepsgewijze psycho-educatie en mentalisatiegerichte aandachtstraining. Bovendien zijn de cursisten in staat om beide behandelmodules volgens de aangeboden methodes toe te passen in hun eigen behandelsetting en/ of omgeving.