Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Cursussen

Farmacogenetica in de psychiatrische praktijk

J. Van Der Weide

C-65

inhoud van de cursus Behandeling met antidepressiva en antipsychotica wordt gekenmerkt door grote individuele verschillen in respons en de benodigde dosis. Een belangrijke oorzaak hiervan is het individuele verschil in metabole capaciteit. Deze hangt samen met variatie in activiteit van cytochroom-P450- of cyp-enzymen, die deze middelen metaboliseren. Er kan onderscheid worden gemaakt in langzame, intermediaire, normale en snelle metaboliseerders. De activiteit van deze enzymen wordt zowel bepaald door endogene factoren zoals leeftijd, geslacht, morbiditeit en genetische samenstelling, als exogene factoren als comedicatie, voedsel en rookgewoonten. Het voorkomen van genpolymorfismen bepaalt in belangrijke mate de individuele variatie in cyp-activiteit. Dit houdt in dat er minder en meer actieve cyp-fenotypen in een populatie voorkomen doordat er verschillende allelen van het gen zijn. Polyfarmacie is in de psychiatrie tevens een belangrijke factor die de metabole capaciteit van cyp-enzymen beïnvloedt. In deze cursus worden al deze factoren besproken door middel van uitgebreide casuïstiek die de afgelopen tien jaar is verzameld op ggz Meerkanten.
vorm Interactief frontaal onderwijs.
leerdoelen Aan het eind van de cursus moet de cursist op basis van de farmacogenetica in staat zijn tot een dosisadvies te komen en wordt deze geacht op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de praktische toepasbaarheid van de farmacogenetica in de psychiatrie.