Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Cursussen

Elektroconvulsietherapie, state of the art

B. Verwey, W.W. Van Den Broek

C-63

inhoud van de cursus ect is een behandeling die toenemend kennis en vaardigheden van de uitvoerder vereist, want de state-of-the- art verandert nog altijd. De cursus volgt de Richtlijn ect uit 2009. De indicatiestelling, met name bij patiënten met gecombineerde stoornissen en de risicofactoren worden behandeld. De technische aspecten krijgen aandacht, vooral in relatie met effectmeting, waaronder het werkingsmechanisme, de stimulusdoseringsstrategieën en de beoordeling van de kwaliteitsparameters van het eeg. De verschillende vormen van anesthesie en de voorzorgen, onder andere bij cardiovasculair gecompromitteerde patiënten, worden besproken. Ten slotte worden richtlijnen voor behandeling na ect gegeven. De praktische aspecten van de toepassing van ect staan in deze cursus centraal.
vorm Interactief.
leerdoelen 1. Indicatie kunnen stellen voor ect. 2. Risicofactoren voor ect opsporen en voorzorgsmaatregelen treffen. 3. Technische aspecten op theoretisch niveau leren. 4. Anesthesie bij ect en de samenwerking van psychiater met andere disciplines kennen. 5. Richtlijnen voor ect kennen.

Literatuur

Broek, W.W.F. van den, Leentjes, A.F.G., Vliet, I.M. van, e.a.. (2005). Handboek Elektroconvulsietherapie. Assen: Koninklijke Van Gorcum. NVvP. (2009). Richtlijn Elektroconvulsietherapie.