Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Cursussen

Causaliteitsbeoordeling van delicten bij SSRI-gebruik

A.J.M. Loonen, A.C. Van Grootheest, R.C. Brouwers, T.I. Oei

C-57

inhoud van de cursus Door de recente berichtgeving over delicten die (zouden) zijn gepleegd naar aanleiding van het starten of het stoppen van het gebruik van selectieve serotonineheropnameremmers (ssri), bestaat er behoefte aan expertise voor het inschatten van de causale samenhang. In deze cursus wordt eerst een overzicht gegeven van het aantal en de kwaliteit van de meldingen van (auto)agressie-incidenten in samenhang met ssri-gebruik. Vervolgens worden de mogelijke mechanismen besproken waarlangs het starten of stoppen van ssri-gebruik tot het optreden van (auto)agressie kan leiden. Ten slotte wordt aan de hand van een theoretische casus uitgewerkt hoe op wetenschappelijk verantwoorde wijze tot een causaliteitsschatting kan worden gekomen.
vorm Twee hoorcolleges en een werkcollege/ workshopvorm.
leerdoelen Aan het einde van de sessie moeten de deelnemers in staat zijn om bij juridische rapportages de kans in te schatten dat het gebruiken of stoppen van ssri's een rol heeft gespeeld bij het verweten gedrag. Bovendien worden zij geacht deze werkwijze te kunnen overdragen naar andere geneesmiddelencategorieën.

Literatuur

Brouwers, R.C. (2009). Impulsief gewelddadig gedrag in het gerechtelijk vooronderzoek. In: T.I. Oei & M.S. Groenhuijsen (red.). Forensische Psychiatrie en haar grensgebieden - actualiteit, geschiedenis en toekomst. Deventer: Kluwer. Loonen, A.J.M. (1989). Klinisch veiligheidsonderzoek van geneesmiddelen: methoden en instrumenten. Pharmaceutisch Weekblad, 124, 1025-1031. Loonen, A.J.M. (1990). Klinisch veiligheidsonderzoek van geneesmiddelen: classificering, operationele definiëring en structurering. Pharmaceutisch Weekblad, 125, 36-44. Merckelbach, H., Jelicic, M. & Ruiter, C. de. (2009). De B. heeft een persoonlijkheidsstoornis en doodt zijn vriendin. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 64, 747-759.