Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Cursussen

Angststoornissen: diagnostiek en begeleide zelfhulp

C.A. Van Boeijen

C-55

inhoud van de cursus Ongeveer 10% van de bevolking kampt met een angststoornis. Voor deze mensen blijkt begeleide zelfhulp een effectieve en toepasbare interventie te zijn. Dit werd aangetoond in een rct waarbij de effectiviteit van begeleide zelfhulp, behandeling volgens de NHG-standaard en cognitieve gedragstherapie gedurende de behandelperiode van twaalf weken en een follow-up van drie en negen maanden werden vergeleken. De begeleide zelfhulp wordt in de nulde, eerste en tweede lijn geïmplementeerd. De zelfhulphandleiding bestaat uit een introductie, uitleg over angst, cognitieve technieken, ontspanningsoefeningen en oefening in het dagelijks leven. De patiënt wordt geadviseerd de behandeling over twaalf weken te spreiden. Tevens wordt de patiënt aangeraden de behandeling samen met een helper te doen. Bij de handleiding zit een cd met ontspanningsoefeningen, een registratiebijlage, een oefenbijlage, een brochure voor de helper en de antwoorden op de vragen die na ieder hoofdstuk gesteld worden. De begeleiding bestaat uit vijf consulten met uitleg over de zelfhulp, het beantwoorden van vra- gen, het bespreken van de voortgang en het motiveren om door te gaan. Het doel van deze cursus is leren de angststoornissen goed te diagnosticeren en kennis te maken met het toepassen van de begeleide zelfhulp. Voorafgaand aan de cursus dient het materiaal van de begeleide zelfhulp doorgenomen te worden.
vorm In het eerste gedeelte wordt op interactieve wijze de diagnostiek van de verschillende angststoornissen en begeleide zelfhulp besproken. In het tweede gedeelte wordt aan de hand van eigen casuïstiek in rollenspellen geoefend met de begeleiding van het eerste consult, het motiveren van patiënt en het begeleiden van een vervolgconsult. Plenair worden de ervaringen van de verschillende groepen met elkaar gedeeld.
leerdoelen Aan het einde van de sessie worden de deelnemers geacht kennis te hebben verworven over diagnostiek van angststoornissen en in staat te zijn de begeleide zelfhulp toe te passen in de eigen praktijk. De begeleiding bestaat uit vijf consulten met uitleg over de zelfhulp, het beantwoorden van vra

Literatuur

Boeijen, C.A. van, Oppen, P. van, Balkom, A.J. van, e.a. Treatment of anxiety disorders in primary care practice: a randomised controlled trial. (2005). British Journal of General Practice, 55, 763-769. www.angstklachten.nl. (2007).