Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Casusbesprekingen

Therapeutisch psychologisch onderzoek bij mensen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen

H. De Saeger

CB-177

beschrijving
casus In het dagelijkse werk met mensen met persoonlijkheidsstoornissen viel op dat cliënten het psychologisch onderzoek vooral waarnamen als een verplichting: 'Men moest het doen om in behandeling te komen'. Recentelijk werd op de Viersprong gestart met een voor Nederland nieuwe vorm van psychologisch onderzoek: therapeutisch psychologisch onderzoek (tpo). Therapeutisch psychologisch onderzoek verwijst naar een semigestructureerd model van diagnostiek dat ontwikkeld is door Stephen Finn (Therapeutic Assessment; Finn & Tonsager, 1992, 1997). tpo legt sterk de nadruk op het ontwikkelen van een samenwerkingsrelatie met de cliënt, en heeft als doel in die context de individuele vragen die de cliënt voor het onderzoek heeft te beantwoorden om aldus een therapeutisch effect te sorteren. Diagnostische instrumenten worden deels gestandaardiseerd gebruikt, maar deels ook geïndividualiseerd, met als expliciet doel het exploreren van - en eventueel samen experimenteren met -individuele dynamiek. Aan de hand van een casus van een cliënt met persoonlijkheidsproblematiek zullen de stappen van het therapeutisch psychologisch onderzoek doorlopen worden.
methoden Eerst wordt de methode kort toegelicht. Vervolgens worden via videofragmenten de belangrijkste elementen van de methode getoond.

Literatuur

Finn, S.E., & Tonsager, M.E. (1992). The therapeutic effects of providing MMPI-2 test feedback to college students awaiting psychotherapy. Psychological Assessment, 4,, 1992, 278-287. Finn, S.E., & Tonsager, M.E. (1997). Information-gathering and therapeutic models of assessment: Complementary paradigms. Psychological Assessment, 9, 374-85.