Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Casusbesprekingen

Therapeutisch psychologisch onderzoek bij mensen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen

H. De Saeger

CB-177

toelichting Aan de hand van een casus zal worden ingegaan op een voor Nederland nieuwe manier van diagnostiek, namelijk therapeutisch psychologisch onderzoek (tpo). Bij tpo zoals ontwikkeld door Stephen Finn worden cliënten actieve participanten in hun eigen onderzoek. Onderzoek heeft laten zien dat tpo de motivatie van cliënten weet te vergroten en belangrijke therapeutische effecten sorteert.
leerdoelen Aantonen dat tpo door de geïndividualiseerde en op samenwerking gerichte aanpak bij uitstek geschikt is voor toepassing bij personen met persoonlijkheidsproblematiek.