Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Casusbesprekingen

Meet the expert: casuïstiek neuropsychiatrie

P. Eikelenboom, W.A. Van Gool, M. Kromkamp

CB-175

beschrijving
casus Op vele psychiatrische en neurologische afdelingen krijgt men steeds vaker te maken met patiënten met een combinatie van vaak ingewikkelde neurologische en psychiatrische symptomen. Binnen het huidige classificatiesysteem wordt echter onvoldoende rekening gehouden met fundamentele kenmerken van het cerebrale functioneren. De expertmeeting heeft het karakter van een intercollegiale consultatiebijeenkomst: deelnemers en experts zijn in de gelegenheid om uitvoerig stil te staan bij door de deelnemers ingebrachte casuïstiek. De experts, Pim van Gool, hoogleraar neurologie aan het amc, en Piet Eikelenboom, hoogleraar ouderenpsychiatrie aan het vumc en hoogleraar neuropsychiatrie aan het amc, lichten waar nodig aan de hand van de klinische gevalsbeschrijvingen de samenwerkingsmogelijkheden tussen neuroloog en psychiater toe. Daarbij worden de deelnemers gestimuleerd met elkaar van gedachten te wisselen over aard en complexiteit van de neuropsychiatrische ziektebeelden, differentiaaldiagnostische overwegingen en behandelingsmogelijkheden op het grensvlak van psychiatrie en neurologie.
methoden De deelnemers worden uitgenodigd tot vier weken voorafgaande aan het Voorjaarscongres eigen casuïstiek aan te melden bij i.vander.schaaf.lar@symfora.nl. Een casus bestaat uit een klinische beschrijving inclusief bevindingen uit hulponderzoek (liquor, beeldvorming, neuropsychologisch onderzoek), beloop en dergelijke, waarover tijdens de sessie kan worden beschikt. Bovengenoemde experts zullen zich voorbereiden op de tevoren ingebrachte casuïstiek. Er is bij de sessie ruimte om drie tot vier ingebrachte gevalsbeschrijvingen te bespreken.

Literatuur

Meesters, P.D. (2007). Neuropsychiatrie in de praktijk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.