Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Casusbesprekingen

Meet the expert: neuropsychiatrie

I. Van Der Schaaf, M. Kromkamp

CB-175

toelichting Aan de hand van deze meet-the-expertsessie wil de werkgroep Neuropsychiatrie de diversiteit in patiënten met neuropsychiatrische ziektebeelden en verschijnselen, die heden ten dage frequent wordt gezien op neurologische en psychiatrische afdelingen, onder de aandacht brengen van psychiaters. Tussen de neurologie en psychiatrie ontstaat de afgelopen jaren een grotere overlap door nieuwe inzichten in het functioneren van de hersenen, door ontwikkelingen in onderzoek en verfijnde diagnostische hulpmiddelen zoals neuropsychologisch en beeldvormend onderzoek, én door vergrijzing van de bevolking. Deze expertsessie wil duidelijk maken dat er met recht gesproken kan worden van een neuropsychiatrisch kennisgebied. Neuropsychiatrische ziektebeelden zijn complex en multicausaal bepaald. Adequate diagnostiek en behandeling vergen een integratieve benadering en daarmee een intensieve samenwerking tussen neuroloog en psychiater.
leerdoel Meer vertrouwd raken met complexe neuropsychiatrische ziekteverschijnselen, differentiaaldiagnostiek en behandeling aan de hand van casuïstiek.