Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Casusbesprekingen

Van kleuter tot man, referaat van een kinderanalyse

R.S.H. Kluin

CB-174

beschrijving
casus Het betreft een zich sterk afwijkend gedragende jongen die worstelt met enorme angsten, waardoor spelen met vriendjes of leren in een klassikale omgeving onmogelijk is. Kinderpsychiatrische opname, farmacotherapie en plaatsing in het speciaal onderwijs worden overwogen. In gesprekken met de ouders blijkt hoezeer hun eigen innerlijke conflicten op hem hebben ingewerkt. Zij zijn zich bewust van de invloed daarvan op hun zoon. In overleg met ouders en kind wordt besloten tot een kinderanalyse.
methoden Door middel van dagelijkse zittingen van drie kwartier op vaste tijdstippen wordt geprobeerd om een relatie met hem aan te gaan en in gesprek te komen over de problemen waar hij mee worstelt.