Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Casusbesprekingen

Detoxificatie bij GHB-afhankelijkheid

S.R.T. Veerman, H.N. Dijkstra, I. Liefting-Kluft

CB-173

beschrijving
casus Een tweetal gevalsbeschrijvingen passeert de revue. Een patiënt met een onthoudingsdelirium door ghb ontwikkelt levensbedreigende somatische complicaties in een separeercel, als gevolg van falen van fixatie en sedatie bij extreme agitatie. Een andere patiënt wordt op een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis onvoldoende gesedeerd met hoge doseringen benzodiazepines. Vrees voor ademdepressie zonder de mogelijkheid tot bewaking van vitale parameters, leidde tot inadequate titratie van benzodiazepines op geleide van effect.
methoden Een behandelrichtlijn voor detoxificatie bij ghb-afhankelijkheid wordt uiteengezet. Aanbevelingen over diagnostiek, preventie, behandeling en nazorg worden onderbouwd. De eerste casus illustreert de noodzaak tot innovatieve wijzen van onmiddellijke sedatie bij uitzonderlijk heftige opwindingstoestanden door ghb-onthouding. De tweede casus benadrukt het belang van een multidisciplinaire aanpak om complicaties te voorkomen. Overplaatsing naar een intensive-care unit is geïndiceerd bij potentieel levensbedreigende complicaties, zoals hartritmestoornissen door hyperkaliëmie, maar ook wanneer koeling en rehydratie worden vereist bij ernstige hyperthermie en rabdomyolyse. In casuïstiek wordt klinische toediening van hoge doseringen benzodiazepines, barbituraten en propofol het meest beschreven. Deze behandeling is echter niet wetenschappelijk onderzocht en blijkt weinig effectief. Uitsluipen van ghb in een klinische setting blijkt in de praktijk meer effectief en veilig.

Literatuur

Veerman, S.R.T. (2001). Gamma-hydroxybutyrate withdrawal syndrome. Annals of Emergency Medicine, 37, 147-153.