Home

Tvp18-04omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

« vorige    overzicht    volgende »

Bijblijfsessies

De behandeling van patiënten met PTSS met narrative exposure therapy, het Kort Eclectisch Protocol voor PTSS en eye movement desensitisation

R.A. Jongedijk, B.P.R. Gersons, F.J.J. Ter Heide

B-131

achtergrond Bij de behandeling van patiënten met een posttraumatische stressstoornis (ptss) worden niet altijd de evidence-based behandelvormen toegepast zoals beschreven in de richtlijnen en in de literatuur. Vooral bij de complexere traumapatiënten worden regelmatig alleen stabilisatietechnieken en/of farmacotherapie toegepast.
doel In deze bijblijfsessie wordt betoogd dat evidence-based traumagerichte behandeling mogelijk en wenselijk is, ook bij veel complexe patiënten die te maken hebben gehad met oorlog, vervolging, geweld en/of beroepsgerelateerd trauma.
methoden Er zullen drie voordrachten worden gegeven, met daarna discussie, door drie specialisten in de behandeling van ptss. De voordrachten zullen drie evidence-based behandelvormen voor ptss illustreren, te weten narrative exposure therapy (net), het Kort Eclectisch Protocol voor ptss (kep) en eye movement desensitisation and reprocessing (emdr).
resultaten De drie getoonde behandelvormen zijn goed toepasbaar en effectief bij patiënten met een ptss. Dit zal worden aangetoond met behulp van theoretische uitgangspunten, ervaringen uit de klinische praktijk en onderzoeksgegevens.
conclusie Behandeling van complexe traumapatiënten met ptss door middel van traumagerichte psychotherapie heeft doorgaans de voorkeur. De deelnemer van de bijblijfsessie heeft kennisgenomen van drie evidence-based behandelvormen voor ptss.