Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Cursussen

Alternatieve geneeswijzen, religie en zingeving van de allochtone patiënt

Z. Acherrat-Stitou, K. Gokoel, A. Limburg-Okken

C-54

inhoud van de cursus Binnen onze psychiatrische hulpverlening krijgen de professionals te maken met alternatieve geneeswijzen, religie en zingevingsproblematiek van de patiënten. Dit geldt zowel voor de autochtone als de allochtone patiëntengroepen. Zelden voelen wij ons als psychiaters comfortabel als deze onderwerpen ter sprake komen. De sprekers zijn allen werkzaam bij Noagg (centrum voor transculturele ggz), en zullen zich toespitsen op de allochtone patiënt. Tijdens de presentatie zullen er onderwerpen aanbod komen die betrekking hebben op zingeving, religie en alternatieve geneeswijzen. Diverse vragen worden beantwoord. Wat is alternatieve genezing (onder andere historisch overzicht, definitie)? Waarom gaan patiënten naar een alternatieve genezer (voor, tijdens of na een reguliere behandeling)? Is er sprake van een concurrentiepositie (dreiging?) en moet de patiënt kiezen? Hoe gaat de professional hiermee om? Hoe komt de professional er achter dat een alternatieve genezer betrokken is of dat de patiënt van plan is die te gaan bezoeken? Welke invloed heeft het op de behandelrelatie en de therapietrouw? Welke handvatten zijn er voor de professional om hiermee om te gaan? Aangezien binnen deze groep het percentage moslims aanzienlijk is, zal ook worden ingegaan op de rol en betekenis van de islam in de Nederlandse psychiatrie.
vorm Presentaties van collega Koemar Gokoel, Zohra Acherrat en Annechien Limburg- Okken. Zij geven de laatste cijfers, laten videomateriaal zien, vertellen over eigen ervaringen en over casuïstiek. Er is ruimte voor discussie.
leerdoelen Aan het eind van de sessie hebben de deelnemers kennis van de alternatieve geneeswijzen binnen de verschillende migrantengroepen, zicht gekregen op de redenen om een alternatieve genezer te bezoeken en de implicaties daarvan voor de reguliere behandeling en weten zij meer over de islam en de islamitische patiënt.