Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Casusbesprekingen

Detoxificatie bij GHB-afhankelijkheid

S.R.T. Veerman, H.N. Dijkstra, I. Liefting-Kluft

CB-173

toelichting Het verviervoudigde aantal ghb-intoxicaties in de afgelopen vijf jaar duidt op een zorgwekkende stijgende trend van het gebruik van ghb in Nederland. Ontwikkeling van afhankelijkheid van ghb ontstaat niet bij incidenteel gebruik, maar bij frequente inname elke twee à vier uur. De ernst van onthoudingsverschijnselen varieert sterk van sympathische verschijnselen, hyperthermie, rabdomyolyse, hartritmestoornissen bij hyperkaliëmie tot extreme agitatie. Een multidisciplinaire aanpak voorkomt levensbedreigende complicaties. Kennis van zaken over ghb-onthouding en consensus tussen intensivist, internist, psychiater en verslavingsarts over de behandeling en onderlinge takenverdeling zijn van vitaal belang. Detoxificatie met ghb in een klinische setting blijkt meer effectief dan hoge doseringen benzodiazepines, barbituraten en propofol. Extreem heftige opwindingstoestanden met gevaar voor de patiënt of derden vereisen onmiddellijke sedatie. Sufentanil is een opiaatagonist, die intramusculair per injectie of blaaspijpje toegediend kan worden, waarop overplaatsing naar een intensive-care unit dient te volgen in verband met het risico op aspiratiepneumonie.
leerdoelen De deelnemer moet in staat zijn om ghb-onthoudingsverschijnselen te herkennen en te behandelen in multidisciplinair samenwerkingsverband. De deelnemers worden geacht de potentieel levensbedreigende onthoudingsverschijnselen te onderkennen, gevaar voor de patiënt en derden te kunnen voorkomen door snelle, adequate sedatie en ontwenningsverschijnselen te kunnen behandelen door ghb uit te sluipen.