Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Inhoud nummer samenvattingen 38ste voorjaarscongres 2010/suppl.1

Voorjaarscongres

Bijblijfsessies

Goede voorbeelden van vertaling van richtlijnen naar de eigen praktijk

A.H. Schene

Bijblijfsessies

De complexe klachten van de asielzoeker gedurende de asielprocedure

C.J. Laban

Bijblijfsessies

Somatisatie bij vluchtelingen met en zonder ervaringen van marteling

J. Rohlof

Bijblijfsessies

De implementatie van HOOP

P. Niesink

Bijblijfsessies

Hulp bij zelfdoding, wat is er tegen?

M.H.A. Peters

Bijblijfsessies

Update van de multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen

I.M. Van Vliet

Bijblijfsessies

Update formularium Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie: de nieuwste bevindingen

N.H. Bouman

Bijblijfsessies

Schaamte, de motor van een scala van aandoeningen

P. Vlietstra-Zock

Bijblijfsessies

Ontstaan en functie van schaamte

P. Vlietstra-Zock

Bijblijfsessies

Existentiële schaamte en het naakte zelf

R.S.G. Wille

Bijblijfsessies

Nazorg aansluitend aan detentie bij een groep verslaafde patiënten

H. De Haan

Bijblijfsessies

'Sauve qui peut'

G.J. Van Gent

Bijblijfsessies

Tweede herziening van de richtlijn angst en depressie: veranderingen voor uw praktijk

A.J.L.M. Van Balkom

Bijblijfsessies

Recente ontwikkelingen in de zorg in detentie

H. De Haan, E.P.K. Sikkens, J.C. Zwemstra, J. Wesselius

Bijblijfsessies

Het begrip detentieongeschiktheid nader bekeken: hoort de psychotische patiënt wel in de bajes?

E.P.K. Sikkens

Bijblijfsessies

Patiëntenstroom binnen een penitentiair psychiatrisch centrum: komen de verwachtingen uit?

J.A. Segeren, J. Wesselius

Bijblijfsessies

De forensische psychiatrie als antwoord op een veranderde algemene psychiatrie

J.C. Zwemstra

Bijblijfsessies

Wat doet de verzekeringsarts met de verkregen informatie? Casuïstiek

A. Dekker, J. Faas

Bijblijfsessies

Recente ontwikkelingen in de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen en dsm-v

S. Kool, M.M. Thunnissen

Bijblijfsessies

Ik zie ik zie wat jij niet ziet. Over de verschillende visies op diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen in DSM-V

M.M. Thunnissen

Bijblijfsessies

Waarom de behandelend psychiater beter wel inlichtingen kan geven

F. Koerselman

Bijblijfsessies

Stille waters met diepe gronden; over het aandeel van genetica en neurobiologie bij de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen

S. Kool

Bijblijfsessies

Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie

M.H.A. Peters

Bijblijfsessies

Psychiatrische diagnostiek in relatie tot arbeid: wel of geen informatie geven?

K. Foeken, F. Koerselman, A. Dekker, J. Faas

Bijblijfsessies

Informatie verstrekken is onzin!

K. Foeken