Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Inhoud nummer samenvattingen 38ste voorjaarscongres 2010/suppl.1

Voorjaarscongres

Symposia

Religieuze aspecten van psychiatrische diagnostiek: van DSM-IV naar DSM-V

P.J. Verhagen

Symposia

Stemmen in beeld

I.E.C. Sommer

Symposia

Gen-omgevingsinteractie bij OCS: een luchtkasteel?

D.C. Cath, C. Lochner, D. Stein, D. Posthuma, A.J.L.M. Van Balkom

Symposia

Religieuze psychopathologie als uitdaging voor het ziektebegrip

G. Glas

Symposia

Godsbeeld en depressie bij ouderen in Sassenheim; een detailverkenning over schuldgevoelens

A.W. Braam

Symposia

Bipolaire stoornis en de religieuze ervaring, een eerste thematische exploratie

K.H. Wong, A.W. Braam

Symposia

Verstoorde dopamineafgifte in het ventrale striatum bij het syndroom van Gilles de la Tourette: een PET-studie

F. De Vries, M. Figee, B. Van Berckel, D. Cath, D. Veltman, D. Denys, A. Lammertsma

Symposia

Emotieregulatie bij de obsessieve compulsieve stoornis: een fMRI-studie met repetitieve TMS

S. De Wit, F. De Vries, D. Veltman, Y. Van Der Werff, O.A. Van Den Heuvel

Symposia

Hersenactivatie tijdens cognitief plannen bij tweelingen discordant of concordant voor obsessieve compulsieve symptomen

A. Den Braber, D. Van 'T Ent, D.I. Boomsma, D.C. Cath, J. Wagner, E. De Geus

Symposia

Het terugdringen van dwang en drang: resultaten van kwalitatief en kwantitatief onderzoek

C.L. Mulder, E.O. Noorthoorn

Symposia

Neuro-imagingstudies bij kinderen en jongeren met een obsessieve compulsieve stoornis

C. Huyser, D. Veltman, F. Boer

Symposia

Preventie van dwang op een gesloten afdeling door focus op herstel van wederzijds vertrouwen tussen patiënt en hulpverlener

Y. Voskes, E. Landeweer

Symposia

Minder en meer met Argus ogen: uitkomsten van het non-separeerbeleid van de Gelderse Roos

A. Smit

Symposia

Moleculaire diagnostische markers voor psychotische stoornissen: een 'bottom-up' aanpak

N.J.M. Van Beveren

Symposia

Op weg naar vermindering van dwang en drang: resultaten van een landelijke benchmark

E.O. Noorthoorn, H.L.I. Nijman, C.L. Mulder, A. Smit, G.A.M. Widdershoven

Symposia

Voorspellers in de beslissing tot separeren: het oordeel van professionals

P. Mann- Poll, A. Smit, W.J. De Vries, G.J.M. Hutschemaekers

Symposia

Een goed begin is het halve werk: de eerste vijf minuten van elk patiënt-hulpverlenercontact zijn cruciaal voor het terugdringen van dwangtoepassingen

Y. Wijdeven, B. Stringer

Symposia

Betrouwbare ADHD-diagnostiek op één dag: is het mogelijk?

A.M.D.N. Van Lammeren

Symposia

Voorbij Kraepelin

H.M. Van Praag

Symposia

Schizofrenie: hoeksteen van de psychiatrische classificatie?

J.D. Blom

Symposia

Netwerktheorie en psychiatrie: een opzet voor een geïntegreerd biopsychosociaal model

R.S. Goekoop

Symposia

ADHD bij meisjes en vrouwen: te vaak over het hoofd gezien

P.J.M. Van Wijngaarden

Symposia

ADHD of angst? Resultaten van onderzoek naar de prevalentie van ADHD in een gespecialiseerde polikliniek voor angststoornissen

A. Roodbergen

Symposia

ADHD of circadiane ontregeling I: de kip of het ei?

M. Van Veen

Symposia

ADHD of circadiane ontregeling II: implicaties van het slaaptekort bij volwassenen met ADHD

J.J.S. Kooij